Bài viết mới nhất:

Trước khi bước vào một quán ăn uống "Người tiêu dùng thông thái" nên:
Để thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch với các Kho bạc nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Thành xin gửi tới Quý khách tham khảo thông tin về địa chỉ, sồ điện thoại của các Kho bạc nhà nước như sau: (Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: Hotline: 0908 716 365 Email: chauthanhct@gmail.com)
Để thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch với các cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Thành xin gửi tới Quý khách tham khảo thông tin về địa chỉ, sồ điện thoại, số fax của Cục thuế, các Chi cục thuế như sau: (Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: Hotline: 0908 716 365 Email: chauthanhct@gmail.com)
Biết, hiểu, vận dụng và tuân thủ Pháp luật là công việc rất quan trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
Chuẩn bị kỹ lưỡng và Tham vấn trước khi thành lập Công ty là rất quan trọng. Cả giai đoạn Khởi sự kinh doanh và trong quá trình kinh doanh Bạn có thể cần sự Hỗ trợ, Tư vấn của các Chuyên gia trong lĩnh vực Pháp chế doanh nghiệp. Châu Thành cung cấp giải pháp toàn diện từ Tư vấn thủ tục, các vấn đề pháp lý, chuẩn bị hồ sơ đến thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, khắc và đăng ký mẫu dấu, đăng ký, kê khai, báo cáo thuế.
Châu Thành tư vấn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; tra cứu, cung cấp thông tin về quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫm địa lý; Thực thi các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện các thủ tục ban đầu trong lĩnh vực lao động.
Dịch vụ trọn gói - Châu Thành Tư vấn, thực hiện toàn bộ các thủ tục cho đến khi Quý khách nhận được GCN Cơ sở đủ điều kiện VS - ATTP.